اشتغال زنان:

در این مقاله ابتدا با مثالی اشتغال زنان را در یک جامعه مورد بررسی قرار می دهیم. خانواده های هندی به دلیل افزایش سرعت شهرنشینی و نوسازی در حال تحولات سریع هستند و اشتغال زنان به سرعت رشد کرده است.زنان هندی که دارای طبقات مختلفی هستند ، مشاغلی با حقوق و دستمزد متفاوتی دارند.. در حال حاضر ، قرار گرفتن در معرض فرصت های شغلی زنان هندی نسبت به دهه های گذشته ، به ویژه در محیط شهری ، به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. این باعث شده است تا شغل های جدیدی ایجاد شود ، آنها آگاهی بیشتری پیدا میکنند و آرزوهای شخصی خود را افزایش می دهند. همراه با فشار اقتصادی ، تصمیم زنان برای ورود به نیروی کار مؤثر بوده است. بيشتر مطالعات زنان متاهل شاغل در هند نياز اقتصادي را علت اوليه كار اعلام کرده اند.

اشتغال زنان متاهل از دیدگاه روانشناسان:

اشتغال زنان در خارج از خانه معمولاً تأثیر مثبت و نه منفی بر ازدواج دارد. کمبل و همکارانش ، تأثیر زندگی خانواده بر عملکرد شغلی و نگرش اشتغال زنان را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه نشان داد که زنان دارای فرزندان از نظر تعهد شغلی نسبت به زنان فاقد فرزند به طور معنی داری دارای تاثیر پایین تری بودند. برخلاف انتظار ، زنان با فرزندان کوچکتر از زنان با فرزندان بزرگتر تاثیرگذارتر بودند. پاکوفسکا ، به بررسی عوامل روانشناختی استرس و بهزیستی در بین زنان شاغل پرداخت. اهمیت استرس زا های مرتبط با کار آشکارا از استرس زا های مرتبط با عملکرد خانواده بیشتر بود ، اگرچه رابطه بین عملکرد خانواده ، استرس و بهزیستی نیز معنی دار است.

نقش های چندگانه زنان

نقش های چندگانه در اشتغال زنان:

سوپر ، شش نقش زندگی مشترک را مشخص كرد. وی اظهار داشت: لزوم تعادل این نقش های مختلف به طور همزمان برای اکثر افراد در مراحل مختلف در طول زندگی یک واقعیت است. به جای اینکه زنان از نقشی به نقش دیگر انتقال پیدا کنند ، زنان را ملزم به انجام نقش های متفاوت به طور هم زمان کرده که هر نقش فشارهای منحصر به فردی را بر او وارد می کند. نقش آفرینی چندگانه اثرات مثبت و منفی بر سلامت روان و بهزیستی اشتغال زنان نشان داده است. در موارد خاص ، زنان با نقش های متعدد از سلامت جسمی و روانی بهتری نسبت به زنان با نقش کمتر برخوردار بودند. به عبارت دیگر ، آنها تحریک انگیزشی ، عزت نفس ، احساس کنترل ، استقامت جسمی و انفجار انرژی را در خود بیشتر حس می کردند.  با این حال ، نقش های مختلفی نیز یافت شده است که باعث ایجاد انواع عوارض جانبی بر سلامت روحی و جسمی زنان داشته است، از جمله از بین رفتن اشتها ، بی خوابی ، پرخوری و دردهای کمر که برای زنان ایجاد می شود.

تعادل زندگی کاری در اشتغال زنان

تعادل زندگی کاری در اشتغال زنان:

تعداد بیشتری از مقالات اهمیت تعادل کار و زندگی را ارتقا داده اند. این مسئله نگرانی فعلی جامعه و سازمانها را در مورد تأثیر نقش های متعدد بر سلامت و رفاه اشتغال زنان و پیامدهای آن در مورد کار و عملکرد خانواده و نقش زنان در جامعه برجسته می کند. متغیرهای زیر موثر بر تجربه تعادل کار و زندگی هنگام بررسی مقالات بین المللی مشخص شدند.

  • نقش های چندگانه انجام شده در اشتغال زنان
  • نقش های متفاوت و تجربه کسب کردن عملکردی زنان
  • فرهنگ سازمان دهی شده و پویایی کار: ارزشهای سازمانی که از تعادل کار و زندگی حمایت می کنند ، دارای پیامدهای مثبت در کار و رفاه شخصی هستند .

 

  • منابع شخصی و پشتیبانی اجتماعی: مطالعات متعددی رابطه مثبت بین شخصیتها ، پشتیبانی عاطفی و بهزیستی را تأیید کرده است .

 

  • جهت گیری شغلی و مرحله شغلی که در آن اشتغال زنان باید در چارچوب دوره زندگی و خطوط زمانی مورد بررسی قرار گیرد .

 

  • استراتژی های مقابله : زنان برای مقابله با نقش ، از استراتژی های مقابله احساسی و متمرکز بر مسئله استفاده می کنند.

درگیری کار- تعارض خانوادگی- کار:

تعادل کار و زندگی عبارت است از حفظ تعادل بین مسئولیتها در محل کار و خانه. کار و خانواده به طور فزاینده ای به حوزه های متضاد تبدیل شده اند ، به همان اندازه انرژی و زمان و مسئولیت ایجاد شده ممکن است سبب  درگیری کار – خانواده شود . این تضادها با “تضادهای فرهنگی مادرانه” شدت می یابد ، زیرا زنان به طور فزاینده ای ترغیب می شوند که به دنبال تحقق خودکفا در مشاغل باشند ، آنها همچنین با فشارهای فشرده ای برای قربانی کردن فرزندان خود از طریق فراهم آوردن “فرزندپروری شدید” ، درگیر فشارهای روحی وارد شده به فرزندان می شوند به دلیل اینکه می خواهند در کار خود رشد کنند. مشکلات اضافی که زنان شاغل با آن روبرو هستند ، مواردی است که با یافتن دسترسی کافی و مناسب به مراقبت از کودک و سالمندان در ارتباط است.

درگیری با کار به عنوان نوعی از تعارضات بین نقش ها تعریف شده است که در آن برخی از مسئولیت های حوزه کاری و خانوادگی با همدیگر سازگار نیستند و تأثیر منفی بر وضعیت کار یک کارمند دارند. پیشینه نظری آن فرضیه کمیابی است که افراد را در مقدار مشخصی از انرژی توصیف می کند. گاهی اشتغال زنان باعث تخلیه آنها و ایجاد استرس یا درگیری بین نقش ها می شود. نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که درگیری با کار به تعدادی از نگرشها و پیامدهای شغلی منفی مرتبط است از جمله رضایت شغلی کلی که در صورت ناراضی بودن بر روی روحیه زنان نیز تاثیر می گذارد.

استرس در اشتغال زنان:

استرس شغلی معمولاً به عنوان تضاد نقش کار ، اضافه بار نقش کار و ابهام در نقش کار مفهوم سازی می شود (هاوس و همکاران ، ۱۹۸۳). هر کدام پتانسیل تأثیرگذاری بر اشتغال زنان دارند. با توجه به تعارض نقش کار ، هرچه اختلاف بین نقش کار بیشتر باشد ، شانس ابتلا به استرس در زنان نیز بیشتر می شود و باعث ایجاد رفتارهای منفی می شود که در انجام وظایف خانواده دخالت می کنند.

ابهام نقش کار وقتی اتفاق می افتد که کارگران از آنچه در نقش کار انتظار می رود مطمئن نیستند. با افزایش عدم اطمینان در مورد نقش کار ، کارکنان از انرژی ذهنی بیشتری برای رمزگشایی آن استفاده می کنند. این نیاز ممکن است انرژی ذهنی و توجه لازم را صرف کرده و  نقش خانواده برای زنان ضعیف تر می شود.