علایم کمرویی

 

تشدید ضربان قلب، برافروخته شدن چهره، به هم خوردن آهنگ تنفس، تغییر در تن صدا و… از علایم فیزیولوژیکی در افراد کم رو می باشد. دوری جستن از جمع، خجالت کشیدن و به لکنت افتادن، بریده و کم حرف زدن، مضطرب بودن و دستپاچه شدن، ناخن جویدن و با انگشتان خود بازی کردن، با لباس خود ور رفتن، سر را پایین انداختن و زیر چشمی نگاه کردن، غرق در افکار خود شدن و بیشتر به خود توجه کردن از ویژگیهای دختران و پسران کم رو می باشد. اکم روها بیشتر تمایل دارند با کوچکتر از خود بازی کنند و سرگرم باشند. آنها سرگرم شدن و بازی کردن با اشیاء و لوازم مختلف را به جای انسانها ترجیح میدهند.

با صدای آهسته و غیرطبیعی سخن گفتن، گرفته و نگران بودن، بیزاری شدید از نگاههای منتقدانه دیگران، ضعف اعتماد بنفس، بی جرأت و بی شهامت بودن در عین توانمندی و قدرتمند بودن، دوری از دعوت کردن و دعوت شدن توسط ایران و در نهایت تمایل به تنهایی از دیگر خصوصیات زنان و مردان کم روست.

غلبه برکمرویی

کمرویی بیشتر به روابط بین شتر به روابط بین فردی و اجتماعی بر می گردد در نتیجه برای رفع و باید روشهایی را به کار گرفت تا روابط بین فردی افزایش یافته و از نظر کیفیت نیز به سطح قابل قبولی برسد، به طور مثال چنانچه در دختران و زنان، استعداد و هنر خاص و مثبتی موجود است باید آن را تقویت کرده تا از این طريق اعتماد به نفسشان بیشتر شود چرا که هر چقدر اعتماد به نفس بالاتر باشد کم رویی کمتر می شود. همچنین حضور در مهمانیها، فعالیتهای فوق برنامه مدارس و دبیرستانها، انجام بازیهای گروهی تعاون می تواند به از بین رفتن کم رویی کمک نماید. بیان و گفتار نیک و زیبا نیز در توان بخشی به کم رویی نقش مهمی دارد. چنانچه بدانیم منظور خودمان را چگونه بیان کنیم برای مدت طولانی هرگز کم رو نخواهیم ماند و زمانی که ببینیم صحبتهایمان توجه اطرافیان را به خود جلب می کند، جرات پیدا می کنیم.

مقابله با کمرویی بچه ها

اگر کودکی دارید که خجالتی است، راههای زیادی برای از بین بردن خجالت وی به صورت منطقی و ظریف دارید. به عنوان مثال: با کودکان همسن فرزند خود هم صحبت شوید و در بازی های آنها شریک شوید.

اگر کودک شما نخواهد صحبت کند و یا در بازی شرکت کند، نگران نشوید هر کاری که شما با بچه ها انجام دهید که منجر به پاسخ خوب بچه ها شد

 

کودک خود نشان می دهید که گویی است که اجتماعی رفتار کردن را نشان می دهد. شما در ضمن

می دهید که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند.

کمرویی کودکان خجالتی با برقراری ارتباط بیشتر با اف خجالتی با برقراری ارتباط بیشتر با افراد ناآشنا، سریعتر

ساده خواهد یافت. با این وجود مواجه سازی اگر به صورت تدر بهترین نتیجه را خواهد داشت. د

و نتیجه را خواهد داشت. در هر زمان اجازه دهید که کودک با موقعیت ها و افراد درگیر شود، قبل از اینکه شما کودک را برای ارتباط، تحت فشار قرار دهید.

کمک کنید که اعتماد به نفس کودک در یک موقعیت زمانی جدید به صورت تدریجی افزایش یابد و این موقعیت می تواند یک فروشگاه مورد علاقه وی باشد که کودک به طور تدریجی شروع به دادن سفارش خود می کند. کودکان خجالتی را بیشتر در معرض کودکان کوچکتر قرار داده و در صورت امکان کودک را در معرض انواع موقعیت ها و افراد قرار دهید تا به تدریج اجتماعی تر عمل کند.