زمانی که بندگان من، درباره من می پرسند، بگو که من نزدیکم و به دعای دعا کننده وقتی که مرا صدا می زند جواب میدهم ،»

اگر خدا نمی خواست به ما کمک کند، به ما نمی گفت که دعا کنیم؛ اما آیا تا به حال فکر کرده ای که اگر همه دعاهای ما انسان ها برآورده می شد، چه اتفاقی می افتاد؟

یک کشاورز دعا می کند که باران ببارد؛ اما یک مسافر دعا می کند که باران انبارد.

فروشنده ای دعا میکند که گرانی بشود و او بیشتر سود کند؛ اما دیگران دعا می کنند که جنس ها ارزان شوند.

شخصی که از دنیا خسته شده است دعا می کند که زودتر بمیرد، اما برادر و خواهر و پدر و مادرش که او را دوست دارند، دعا میکنند که او زنده بماند .

پس می بینی که اگر قرار بود خدا همه دعاهای ما را گوش کند، نظم با به هم می ریخت. به علاوه خیلی از دعاهایی که ما میکنیم، به خیر و خان نیست . خدا این طور دعاها را هم انجام نمی دهد. او ما را دوست و چون می داند که به بعضی وقت ها به درخواست ما به نفع ما نیست، آن

را انجام نمی دهد خیلی از آدم ها دعا می کنند که به پول و می کنند که به پول و ثروت برسند؛ اما خدا می داند كه

اگر همه آن ها پول دار شوند، پر آن ها پول دار شوند، پولمان را در راه بد خرج می کنند .

خداشناسی قرآنی کودکان

بچه های زیادی دعا می کنند که دهها شیرینی به دستشان برسد، اما خدا می داند که شیرینی زیاد، آنها را بیمار می کند و باعث می شود دندان آنها خراب شود،

در قرآن آمده که: «چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید ولی برای شما بد است،»

پس خدای مهربان، گاهی به خاطر خود ما، دعای مان را گوش نمی کند چون او ما را دوست دارد.

من خودم بارها تجربه کرده ام که چیزی را از خدا خواسته ام، ولی بعدها فهمیده ام که به نفع من نبوده است.

از این گذشته، خیلی وقتها، خدا دعای ما را مدتی بعد برآورده میکند. ما آدم ها خیلی عجله میکنیم. اگر کمی صبر داشته باشیم، خدا دعای ما را هم برآورده میکند.

گاهی هم خدا بهتر از آنچه که از او خواسته ایم، به ما می دهد؛ مثلا ما دعا میکنیم که یک کتاب کوچک به ما بدهد، اما او کمی دیرتر، چندین کتاب با ارزش به ما هدیه می دهد. ما چون عجله داریم، فکر میکنیم خدا به ما توجه ندارد؛ اما این طور نیست.

دعا، گفت وگوی دوستانه ما با خداست. این از مهربانی خداست که اجازه داده است تا هر وقت و هرجا که خواستیم، بتوانیم با او حرف بزنیم. این از لطف و رحمت اوست که می توانیم خیلی راحت از او درخواست کنیم.

حتی اگر خدا خواسته تو را انجام ندهد و دعایت را اجابت نکند، باز تو را | دست خالی برنمی گرداند. خدا به خاطر آن که تو با او حرف زده ای، حتما در بهشت به تو پاداش خواهد داد.