سخنی با والدین :

دوره ی کودکی نقش مهمی در زندگی دارد زیرا بخش عمده ای از شخصیت انسان در دوره ی کودکی شکل می گیرد و توجه به خلاقیت و فعالیت هنری در دوره ی قبل از دبستان ضروری است .

نقاشی یک فعالیت برای بهبود حواس و افزایش دقت کودکان می باشد حتی برای کشف عوامل درونی کودکان می توان از نقاشی کمک گرفت .

همواره والدین بزرگترین الگو برای کودکان هستند پس اگر علاقه ی خود را نقاشی نشان بدهند کودک هم ترغیب می شود که نقاشی بکشد . وظیفه ی والدین این است که وسایل مورد نیاز برای نقاشی کودکان را فراهم کنند و در این زمینه مشوق آنها باشند .

 

 

 

اموزش نقاشی مرحله به مرحله

اموزش مرحله به مرحله نقاشی موشک

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  گوسفند

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  پاندا

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  جوجه

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  گاو

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  آهو

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  کلاغ

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  دلفین

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  گربه

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  میمون

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  فیل

آموزش مرحله به مرحله نقاشی  جوجه