تحقیقات مربوط به جنبه های روانی اجتماعی بچه دار نشدن و مشکلات ناشی از بچه دار نشدن و درمان بچه دار نشدن، بیشتر از مردان بر زنان متمرکز شده است. هدف این مقاله، بررسی جنبه های روانی و اجتماعی بچه دار نشدن در مردان و زنان و بحث در مورد پیامدهای این گزارش ها برای مراقبت های بالینی و تحقیقات دیگر در آینده است. یک جستجوی ساختار یافته ۷۳ مطالعه را گزارش می کند، که داده های مربوط به تمایل به پدر بودن و جنبه های روانی و اجتماعی ، کمک به فناوری تولید مثل (ART) و درمان ناموفق در بین مردان با مشکلات باروری را گزارش خواهد کرد.

این مطالعات در مفهوم سازی ، طراحی ، تنظیم و جمع آوری داده ها به صورت متنوع عمل کرده است ، اما یافته ها از نظر منطقی سازگار بوده اند. تشخیص و شروع درمان با اضطراب خاص ناباروری همراه است ، و درمان ناموفق می تواند به وضعیت اندوه پایدار منجر شود. با این وجود ، میزان مشکلات بالینی سلامت روان قابل توجه در بین جمعیت بیمار مردان بالاتر از جمعیت عمومی زنان نیست. مردان نابارور که از لحاظ اجتماعی منزوی هستند ، از سبک مقابله ای، دوری می کنند و رویدادهای استرس زا را بیش از حد ارزیابی می کنند ، نسبت به مردانی که بارور هستند، در معرض اضطراب شدید تری قرار دارند.

مشکلات ناشی از بچه دار نشدن و درمان مردان:

مردان اطلاعات مربوط به درمان کتبی را به صورت خوراکی و کتبی ترجیح می دهند و ترجیح می دهند به جای اینکه از متخصصان سلامت روان ، گروه های پشتیبانی یا درمانگر استفاده کنند ، حمایت عاطفی پزشکان ناباروری را دریافت کنند. با این وجود ، گروه های روانشناختی ساخت یافته و تسهیل شده که دارای تمرین هایی برای باروری نیز هستند برای اینگونه افراد نیز مفید خواهند بود.

واکنشهای روانشناختی در تشخیص بچه دار نشدن:

یکی دیگر از تحقیقات ،از روشهای منظم تر و تکراری تر برای بررسی پیامدهای روانی تشخیص داده شده با عنوان نابارور یا مشکلات ناشی از بچه دار نشدن استفاده کرده است. بیشتر مطالعات روی زنان متمرکز شده است. با این حال ، برخی از این تحقیقات هر دو شریک را در زوج هایی که دارای مشکلات باروری هستند، مورد بررسی قرار داده است.  و گروه کوچکی نیز از این تحقیقات به طور خاص روی تجارب و نیازهای مردان تمرکز کرده اند. ابعاد زیادی از عملکرد روانشناختی پس از تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است ، از جمله پیامدهای خلق و خوی ، هویت ، عزت نفس و کیفیت زندگی کسانی که دچار مشکلات بچه دار شدن هستند. برخی از گزارش ها همچنین تعامل بین خلق و خو و شخصیت را به گونه ای متفاوت از سبک مفهوم سازی مورد بررسی قرار داده اند.

عدم توانایی در بچه دار نشدن

عدم توانایی در بچه دار نشدن: چالش های جسمی و روحی

بارداری ، والدین و ناتوانی از تصور بچه دار نشدن، همگی تجربیات بسیار احساسی هستند. جنبه های روانشناختی و عاطفی که همراه با چنین تصمیمات و تحولات بزرگ زندگی است ، دقیقاً به اندازه تأثیرات جسمی باید در نظر گرفته شود. طب مدرن به طور فزاینده ای این واقعیت را پذیرفته است که ذهن و بدن بسیار نزدیک به هم و پیوسته اند: استرس درونی مداوم و انتظارات زیاد باعث استرس های بیشتری می شود که همین امر می تواند تأثیر جسمی داشته باشد و حتی باعث بچه دار نشدن شود.

عوامل روانشناختی ناشی از ناتوانی از تصور بچه دار نشدن پیچیده است: آنها ممکن است به عنوان یک عارضه جانبی درمان باروری را به تاخیر بیاندازند ، در نتیجه عدم توانایی در بارداری در مدت زمان طولانی ، حتی می تواند بعضاً عامل اصلی ناباروری باشد.

پزشکی مدرن طیف گسترده ای از روش های تشخیص و درمان را ارائه می دهد. بنابراین امروزه می توان علل عدم توانایی در بچه دار نشدن و شروع روش های درمانی صحیح را بر اساس نتایج ، دقیقاً مورد اشاره قرار داد. جنبه های عاطفی اغلب مشکل تر از مشکل باروری جسمی هستند.

استرس در تولید هورمون تأثیر دارد:

تأثیر استرس بر بدن اغلب کم ارزیابی می شود. این تأثیر قابل توجهی در تولید هورمون دارد. این می تواند روی بچه دار نشدن مرد و زن تأثیر بگذارد.

بچه دار نشدن و تأثیرات روانی بر زنان:

برای بسیاری از زنان ، داشتن فرزندان خود بخش مهمی از برنامه های آنها در زندگی است. اما اگر این میل برآورده نشود ، اغلب تأثیر عمده ای بر ذهن دارد و می تواند استرس ایجاد کند. این تأثیر بر تعادل هورمونی تاثیر زیادی دارد. با این وجود چرخه قاعدگی منحصراً توسط فرآیندهای هورمونی کنترل می شود. اگر بدن زن از فشار روانی رنج ببرد ، ممکن است که به اندازه کافی هورمون یا حتی به هیچ وجه هورمون آزاد نشود. در برخی شرایط ، این بدان معنی است که تخمک گذاری رخ نمی دهد ، و لقاح نمی تواند انجام شود و بچه دار نشدن رخ می دهد که باعث می شود برای خانواده ها مشکلات عاطفی زیادی را ایجاد کند.

بچه دار نشدن و تأثیرات روانی بر مردان:

وقتی از ناتوانی در تصور بچه دار نشدن و تأثیرات روانشناختی آن صحبت می کنیم ، این موضوع بیشتر به زنان مربوط می شود. با این حال ، از آنجا که مردان این تمایل را به فرزندان خود دارند ، معمولاً به همان اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند. و این نیز در تعادل هورمونی و باروری در بدن مردان تأثیر دارد. تولید اسپرم کاهش می یابد ، به این معنی که مایع منی انزال حاوی سلولهای اسپرم کمتری است. علاوه بر این ، تحرک آنها نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. این امر لقاح را دشوارتر می کند ، زیرا اسپرم نمی تواند به تخمک برسد .تاثیرات روانی که بر روی مرد می گذارد این است که مرد تصور می کند ناتوان است و بر اعصاب و روان او تاثیرات بسزایی دارد و حتی باعث عصبی شدن او در طول زندگی خواهد شد.این مشکلات بچه دار نشدن باعث می شود مردان گاهی دچار تردید هایی در زندگی شوند بنابراین معمولا کسانی که مشکل ناباروری دارند بهتر است حتما با درمانگر های روان نیز مشورت های لازم را انجام دهند.