ازدواج تعهد به زندگی است … و بهترین وجهی که دو نفر می توانند از یکدیگر پیدا کنند خوش قولی است و در مقابل ان بدترین صفت در هر ازدواجی بدقولی است. هیچ فرصتی برای اشتراک و رشد وجود ندارد و هیچ رابطه انسانی دیگری نمی تواند برابر باشد ، یک پیوستگی جسمی و عاطفی که برای یک عمر وعده داده شده است. ازدواج شامل مهمترین روابط زندگی می شود. زن و شوهر دیگر بهترین دوستان ، محرمانه ترین ، معشوق ترین ، انسان هایی که در حق همدیگر بدقولی نمی کنند ، شنونده و منتقد همدیگر هستند. ممکن است مواقعی پیش بیاید که یکی از شرکاء دچار دلخوری یا بیمار شود و عشق به طرف مقابل ممکن است شبیه تمایل والدین به کودک باشد. ازدواج هر جنبه ای از زندگی را عمیق تر و غنی تر می کند. خوشبختی کاملتر است ، خاطرات شاداب تر ، تعهدات قوی تر است ، حتی با قوت بیشتری احساس می شود و سریعتر از بین می رود.

ازدواج و بدقولی:

ازدواج اشتباهاتی را که زندگی قادر به جلوگیری از آن نیست ، درک می کند و می بخشد. این زندگی جدید ، تجربیات جدید و روشهای جدید ابراز عشق را در فصول زندگی تشویق و پرورش می دهد.

 

هنگامی که دو نفر متعهد به عشق و مراقبت از یکدیگر در ازدواج شوند ، روحی بی نظیر برای خود ایجاد می کنند ، که آنها را به هم نزدیک تر می شوند و نسبت به هم سعی می کنند بدقولی نکنند. ازدواج یک وعده است ، یک پتانسیل ، ساخته شده در قلب دو نفری که دوست دارند ، که تحقق آن یک عمر است. اما در هر ازدواجی افراد دارای صفات متفاوتی هستند. در ابتدای زندگی افراد به همدیگر قول هایی می دهند که حتی ممکن است نتوانند این قول ها را انجام دهند، اما برخی افراد در کل زندگی برای هیچ مسئله ای برای زندگی دو طرفه خود تلاش نمی کنند، بنابراین این موضوع باعث تنش بین افراد می شود. افرادی که دارای صفت بدقولی هستند، جو زندگی انها معمولا متشنج است و زندگی انها بیشتر با جنگ و دعوا می گذرد.

دلایل بدقولی

 شخصیت انسانهای بدقول و دلیل بد قولی آنها:

یکی از ناهنجاریهایی که مربوط به جامعه و افراد می شود بدقولی است که دلایلی که این نوع ناهنجاری ایجاد می شود مربوط به خانواده و جامعه است. بدقولی یک اخلاق بسیار نادرست است که به طور مثال در زندگی زناشویی باعث می شود افراد به وعده هایشان عمل نکنند، آنها باعث می شوند طرف مقابلشان بسیار ناراحت و عصبی شود، و فرد بدقول با اعتماد به نفس کاذب خود هیچ گونه پشیمانی را در صورت او نخواهی دید.

 

شخصیت انسانهای بدقول:

آیا تا بحال فکر کرده اید که چرا افراد بدقول هستند؟ یا چرا یک همسر در برابر طرف مقابلش به بدقولی مشهور شده است؟ چقدر جامعه و خانواده بر روی این موضوع تاثیر دارد؟ از همسرانتان انتظارات زیادی نداشته باشید اما این جمله بدین معنی نیست که همسر شما هیچ کاری را در توان خود نبیند و بدقول باشد. و مدام وعده هایی را به شما بدهد که نمی تواند آنها را انجام دهد.

شخصیت شناسی آدم های بدقول

شخصیت شناسی آدم های بد قول

افراد بدقول به تدریج اعتبارشان را در بین اطرافیان از دست می دهند و دیگری کسی روی قول وحرفشان حساب نمی کند. این افراد اگر از رفتار بقیه افراد ناراحت و رنجیده نشوند، هیچگاه بدقولی خود را اصلاح نمی کنند و کسانی را که با آنها زندگی می کنند با این رفتارشان می آزارند زیرا هیچ گاه پایبند به وعده هایشان نمی مانند.

چرا افراد بدقولی می کنند؟

افراد به دلایل مختلفی بدقولی یا زیر قول خود می زنند .

اولین عامل بدقولی در بین افراد خانواده است.

قطعا هر خانواده ای تاثیر بسزایی در صفتی همانند بدقولی دارند. محیط خانواده باعث می شود افراد قول های خود را با ارزش بدانند یا خیر، گاهی حتی برخی خانواده ها به خوش قولی و یا بدقولی معروف خواهند شد.

وقتی ارز شهای درونی افراد درونی خواهند شد:

یکی از صفت هایی که ما به عنوان ارزشهای درونی می شناسیم وفای بع عهد و پیمان است. اینکه انسان خوش قول باشد بسیار اهمیت دارد و بدقول بودن یک صفت نکوهیده است که باعث می شود اعتماد نسبت چنین افرادی از بین برود مخصوصا در رابطه هایی که منجر به ازدواج می شود، بدقولی تقریبا به صفتی تبدیل می شود که به همراه ان ممکن است دروغگویی نیز آورده شود.

دلایلی که می تواند نشان دهد ارزش ها درونی شده اند، آموزش و تربیت فکری و رفتاری انسان است. انسان ها باید به ارزشهایی که در زندگی کسب میکنند پایبند بوده و آنها را در صورت داشتن روند مثبتی در زندگی تقویت کنند. به طور مثال وقتی صفت بدقولی که یک ضد ارزش است با تمرین و تربیت رفتاری به خوش قولی تبدیل شود، در اینصورت ارزشهای انسانی نیز درونی خواهند شد.

چرا افراد بدقول هستند:

یکی دیگر از عامل هایی که باعث می شود افراد بدقول شوند،  محیط بیرونی است. گاهی اوقات بر اثر اتفاقاتی که در زندگی افراد رخ می دهد، انسان ها بدقولی را یاد می گیرند و محیطی که فرد در آن زندگی می کند باعث می شود صفت بدقولی حتی در بین زوجین بسیار گرایش پیدا کند، مخصوصا زمانی که یکی از زوجین از ابتدا بدقول باشد.

افراد بدقول به برخی موقعیت ها اعتنایی نمی کنند:

برخی افراد در زندگی زناشویی خود برخی موقعیت ها  را جدی نمی گیرند و برای طرف مقابل ارزشی قائل نمی شوند. برخی افراد هر موقعیتی که خودشان دلشان بخواهد را انتخاب می کنند و فقط برای انتخاب های خود ارزش قائل بوده و خوش قولی را به برخی از دوستان خود نشان می دهند اما ممکن است در برخی موقعیت ها نسبت به همسر خود بدقول باشند.

ریشه بدقولی:

ریشه بعضی از بدقولی ها  این است که از ابتدا فرد در بیشتر موقعیت های اجتماعی خود تاخیر می کند حتی گاهی این موقعیت ها بسیار اهمیت دارد ولی افراد ابتدا اینگونه یاد می گیرند که صفت بدقولی را به خود نسبت دهند و بعد از آن نیز کارهایی را که نمی توانند را به افراد دیگر قول می دهند که انجام دهند و این موضوع باعث ناراحتی افراد دیگر می شود.