نقاشی یک سرگرمی عالی برای کودکان است که در پرورش هوش و خلاقیت کودکان تاثیر بسزایی دارد .
در این جا چند مدل نقاشی گاو به صورت مرحله به مرحله آورده شده است . ابتدا کار را با کشیدن سر آغاز می کنید و سپس بدن آن که به سر متصل است کشیده می شود و سپس به ترتیب مراحل شاخ ، پاها ، چشم و بقیه اجزا کشیده می شود .